Thông tin mới về biển số đẹp

Thí điểm đấu giá biển số xe tại 5 tỉnh thành Việt Nam05:06:2017 | 12:15:25

Thí điểm đấu giá biển số xe tại 5 tỉnh thành Việt Nam

Những dãy số như 888.88, 999.99, ngày tháng năm sinh hay ngày kỷ niệm sẽ được đưa ra bán đấu giá, ban đầu tại 5 tỉnh, thành trên cả nước.