Thông tin mới về Bentley Continental

Bentley giới thiệu Continental GT Convertible phiên bản mang cảm hứng du thuyền25:07:2017 | 15:26:06

Bentley giới thiệu Continental GT Convertible phiên bản mang cảm hứng du thuyền

Bentley Continental GT Convertible phiên bản Galene Edition mới là sản phẩm hợp tác giữa bộ phận Mulliner và hãng du thuyền nổi tiếng Princess Yachts.

12