Thông tin mới về Bentley Continental

Đại gia Trung Đông nuôi 2 chú hổ trắng trong gara toàn xe "xịn"23:02:2017 | 16:04:13

Đại gia Trung Đông nuôi 2 chú hổ trắng trong gara toàn xe "xịn"

Điểm nhấn trong gara của đại gia Trung Đông chính là bộ đôi siêu xe triệu đô Ferrari LaFerrari và McLaren P1.

12