Thông tin mới về bãi đỗ xe

Đại gia vùng Vịnh chi hẳn 592 tỷ Đồng để mua một bãi đỗ siêu xe18:02:2017 | 10:45:52

Đại gia vùng Vịnh chi hẳn 592 tỷ Đồng để mua một bãi đỗ siêu xe

Được biết, đại gia này mua bãi đỗ làm chỗ trú ngụ cho bộ sưu tập 80 chiếc siêu xe của mình.

12