Thông tin mới về bãi đỗ xe

"Tua chậm" quá trình lắp ráp tháp đỗ xe thông minh18:04:2015 | 09:42:56

"Tua chậm" quá trình lắp ráp tháp đỗ xe thông minh

Cùng xem bãi đỗ xe tự động và thông minh được lắp ráp như thế nào qua đoạn video dưới đây.