Thông tin mới về bãi đỗ xe

TP.HCM: Cấm xe khách đón đưa tại 3 tuyến đường trung tâm25:10:2016 | 10:15:53

TP.HCM: Cấm xe khách đón đưa tại 3 tuyến đường trung tâm

Lý do Sở GTVT đưa ra là vì tình trạng giao thông ở các khu vực này rất phức tạp, không những vậy tại đây còn có bãi đỗ xe của một doanh nghiệp hoạt động 24/24, gây mất an ninh trật tự.

12