Thông tin mới về bãi đỗ xe

Chiếc Mercedes-Benz C-Class bí ẩn bị bỏ rơi suốt 3 năm liền17:02:2015 | 07:00:00

Chiếc Mercedes-Benz C-Class bí ẩn bị bỏ rơi suốt 3 năm liền

Trong suốt hơn 3 năm trời, số tiền trông giữ chiếc Mercedes-Benz C-Class bị chủ bỏ rơi đã lên đến 14.000 Bảng hay 21.400 USD.