Thông tin mới về bãi đỗ xe

Va chạm giao thông, cảnh sát mặc thường phục "đánh vật" với phụ nữ03:01:2015 | 16:01:06

Va chạm giao thông, cảnh sát mặc thường phục "đánh vật" với phụ nữ

Sau khi bị đâm vào đuôi xe, người cảnh sát mặc thường phục đã cố gắng bắt giữ người phụ nữ nhưng bất thành.