Thông tin mới về bãi đỗ xe

Lạ lùng những chiếc xe bị “phân biệt đối xử”22:09:2015 | 14:09:03

Lạ lùng những chiếc xe bị “phân biệt đối xử”

Cùng tìm hiểu tại sao trong các khu để xe của các tòa nhà lớn luôn có một vị trí chỉ dành riêng cho một vài loại xe!