Thông tin mới về bãi đỗ xe

Tiếc ngẩn tiếc ngơ trước bãi xe hoang toàn... siêu xe ở gầm cầu Bắc Kinh18:01:2016 | 09:16:37

Tiếc ngẩn tiếc ngơ trước bãi xe hoang toàn... siêu xe ở gầm cầu Bắc Kinh

Chắc hẳn bạn sẽ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bãi đỗ xe hoang toàn... siêu xe ở một khu gầm cầu tại Bắc Kinh, Trung Quốc.