Thông tin mới về audi

Người phụ nữ lái BMW đâm 2 xe Audi và Chevrolet trong bãi đỗ23:02:2017 | 19:30:00

Người phụ nữ lái BMW đâm 2 xe Audi và Chevrolet trong bãi đỗ

Chiếc Chevrolet màu đen thậm chí còn bị BMW của người phụ nữ đẩy lùi hẳn về phía sau một đoạn dài.