Thông tin mới về Audi R8 V10 Plus

Siêu xe Audi R8 Coupe phiên bản giới hạn, chỉ 200 chiếc xuất xưởng18:04:2017 | 17:13:04

Siêu xe Audi R8 Coupe phiên bản giới hạn, chỉ 200 chiếc xuất xưởng

Giá bán khởi điểm của siêu xe Audi R8 Coupe phiên bản giới hạn mới là 181.900 Euro, tương đương 4,4 tỷ Đồng.

12