Thông tin mới về Audi Q8

Vén màn SUV hạng sang công nghệ cao Audi Q810:01:2017 | 19:30:00

Vén màn SUV hạng sang công nghệ cao Audi Q8

Sau triển lãm Detroit 2017, SUV hạng sang Audi Q8 sẽ sẽ lên dây chuyền sản xuất thương mại vào năm sau.