Thông tin mới về Audi Q5

Audi Việt Nam triệu hồi Q5, A4, A5 và A6 khắc phục lỗi kỹ thuật14:05:2017 | 11:24:14

Audi Việt Nam triệu hồi Q5, A4, A5 và A6 khắc phục lỗi kỹ thuật

4 mẫu xe Audi Q5, A4, A5 và A6 đã chính thức được Audi Việt Nam triệu hồi để khắc phục một số lỗi kỹ thuật do tập đoàn AUDI AG công bố.

12