Thông tin mới về aston martin

Khám phá nơi sinh ra những chiếc Aston Martin "hàng thửa" dành cho giới siêu giàu22:07:2017 | 15:47:00

Khám phá nơi sinh ra những chiếc Aston Martin "hàng thửa" dành cho giới siêu giàu

Với bộ phận Q, hãng Aston Martin đang cố gắng làm hài lòng giới siêu giàu bằng những chiếc xe "thửa riêng" trị giá lên đến hàng chục tỷ Đồng.