Thông tin mới về An toàn

Màn hình Dual View trên Range Rover Evoque 2016 hoạt động như thế nào05:06:2016 | 05:15:00

Màn hình Dual View trên Range Rover Evoque 2016 hoạt động như thế nào

Range Rover Evoque 2016 được trang bị màn hình 8" cùng nhiều tính năng giải trí và tính năng Dual Vew trên mẫu xe này có thể đảm bảo được sự tập trung cho người lái xe khi vận hành.