Thông tin mới về An toàn

Mũ bảo hiểm: Chọn mua đúng cách, đội đúng kiểu23:11:2016 | 06:33:00

Mũ bảo hiểm: Chọn mua đúng cách, đội đúng kiểu

Bài học vỡ lòng cho bất kỳ người nào muốn lái xe phân khối lớn: Làm thế nào để chọn và sử dụng một chiếc mũ bảo hiểm 3/4 hoặc full-face một cách chính xác nhất?