Thông tin mới về An toàn

Toyota Fortuner và Ford Everest mới đạt điểm an toàn tối đa16:02:2016 | 10:49:04

Toyota Fortuner và Ford Everest mới đạt điểm an toàn tối đa

Trong khi đó, Hyundai i10 lại "đội sổ" về điểm số an toàn trong thử nghiệm của ASEAN NCAP.